PROMO TRAUKU NOMAS NOTEIKUMI

 1. Trauku nomas pasūtījuma noformēšana var tikt veikta šādos veidos:
 • Internetā: promotraukunoma.lv;
 • SIA PROMO Cash & Carry ēkā Tīraines ielā 3b, Rīgā;
 • Telefoniski: 25162516;
 • pa e-pastu:

      Promo trauku nomas darba laiks: Darba dienās no plkst. 8:30 – 17:30, sestdienās, svētdienās – Brīvs.

 1. Inventāra pasūtījumu pieņemšana tiek veikta darba dienās. Par Inventāra pieņemšanas un nodošanas laikiem puses vienojas atsevišķi pirms darījuma.
 1. Trauku nomas pasūtījums jāveic vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš. Ja plānojat nomu vairāk kā 400 personām, pasūtījums jāveic vismaz 48 (četrdesmit astoņas) stundas pirms pasūtījuma saņemšanas. Izmaiņas pasūtījumā no Jums tiek pieņemtas ne vēlāk kā 8h (darba laika ietvaros) pirms Inventāra izsniegšanas.
 1. Ja nepieciešams nomas termiņa pagarinājums, Jums par to mums jāpaziņo ne vēlāk kā pēdējā nomas dienā pusstundu pirms darba laika beigām.
 • Mēs esam tiesīgi atteikties pagarināt nomas termiņu;
 • Termiņa pagarināšanas gadījumā, nomas maksa tiek aprēķināta arī par papildus nomas dienām.
 1. Nomas dienu skaits tiek noteikts ņemot vērā sekojošus noteikumus:
 • Diena, kad saņemts Inventārs, tiek uzskatīta par nomas pirmo dienu;
 • Ja nomas periodu veido tikai darba dienas, tad katra diena tiek uzskatīta par nomas dienu;
 • Ja nomas periodā ir tikai sestdiena, svētdiena un/vai Latvijas Republikā noteiktās brīvdienas, tad šis periods tiek uzskatīts par 1 (vienu) nomas dienu;
 • Ja nomas periodā ir darba dienas un Latvijas Republikā noteiktās brīvdienas, tad kā nomas dienas tiek uzskatītas tikai periodā esošās darba dienas.
 1. Pakalpojuma kopējo cenu veido:
 • Nomas maksa;
 • Maksa par nomāto trauku mazgāšanu, ja trauku mazgāšanu neveicat paši;
 • Maksa par nomātā inventāra piegādi, ja esiet juridiska persona un izvēlējāties inventāra piegādi.
 1. Veicot trauku nomas pasūtījumu, Jums ir tiesības norādīt, ka pats veiksiet nomā nodoto trauku mazgāšanu. Taču gadījumā, ja tas nebūs darīts vai trauku mazgāšana netiks veikta kvalitatīvi, tad Jums būs jāatlīdzina mūsu izdevumi, kas ir saistīti ar Inventāra mazgāšanu saskaņā ar cenrādi.

        Nomā nodotos tekstila izstrādājumus Nomnieks atgriež nemazgātus. Tekstila izstrādājumu nomas maksā ir iekļauta cena par to mazgāšanu.

 1. Jaunajiem juridiskajiem klientiem un fiziskām personām:
 • par pakalpojumu jāveic priekšapmaksa.
 • var tikt pieprasīta drošības nauda, kuras apmēru, izvērtējot darījumu, nosakām mēs. Drošības naudas apmērs nepārsniedz 100% no kopējās Inventāra vērtības.
 1. Ja drošības nauda tiek iemaksāta ar bankas karti, tad tā tiek atgriezta skaidrā naudā, pēc Inventāra atgriešanas.
 1. Norēķinu veidi:
 • Apmaksa uz vietas nomas punktā– maksājiet Jums ērtākā veidā – skaidrā naudā vai ar bankas kredītkarti vai debetkarti;
 • Apmaksa ar bankas pārskaitījumu – tikai juridiskajām personām.
 1. Nomā paņemtais inventārs ir jāizmanto ar rūpību tikai tam paredzētajam mērķim.
 1. Nomā nodotais inventārs ir jāatgriež tajā iepakojumā, kurā tas Jums tika nodots. Iepakojums jāatgriež tādā pašā stāvoklī, kādā tas tika Jums nodots.
 1. Mūsu piedāvātās piegādes iespējas (TIKAI JURIDISKĀM PERSONĀM), ar garantētu piegādi “no durvīm līdz durvīm”. Vedam arī ārpus norādītajām piegādes zonām. Par piegādes izmaksām abas puses savstarpēji vienojas.